Umělá inteligence POSEIDON pomáhá optimalizovat lodní dopravu pomocí satelitních dat

Německý startup Deep Blue Globe vytvořil řešení umělé inteligence zvané POSEIDON, které naviguje provozovatele námořní dopravy podél nejlepší možné cesty. Autonomní navigace POSEIDON pomocí satelitních dat v reálném čase optimalizuje každý aspekt cesty lodi, včetně bezpečnosti, rychlosti a spotřeby paliva.

S tím, jak se mění počasí, se mění i doporučení trasy. Oceánská plavidla získávají nepřetržitou podporu kombinací družicové navigace na geografickém místě a námořní dopravy v reálném čase a povětrnostních podmínek. Systém pomáhá udržovat námořníky v bezpečí a také to má přínos pro životní prostředí. Lodě spálí méně paliva, protože tráví méně času na moři, a plavidla zůstávají v dobrém stavu déle, což pomáhá snižovat náklady na údržbu.

Pro podporu plánování tras používá umělá inteligence POSEIDON data ze satelitního pozorování Země z programu Copernicus od Evropské komise. Tým Deep Blue Globe navrhl řešení poháněné umělou inteligencí tak, aby bylo přístupné majitelům a provozovatelům lodí jakékoli velikosti. Důležité je, že tento systém je kompatibilní s elektronickým zobrazovacím a informačním systémem (ECDIS), který je používaný nejmodernějšími námořními plavidly. Majitelé lodí nemusí kupovat žádné další vybavení, aby mohli využívat POSEIDONa.

Tým Deep Blue Globe zvítězil v soutěži Galileo Masters Hesse Challenge 2018 a společnost je v současné době v inkubátoru Business Incubation Centre od Evropské vesmírné agentury. Další rozvoj schopností společnosti POSEIDON pomůže urychlit vývoj a zrání autonomních systémů námořních vozidel bez posádky.

Vzhledem k tomu, že světový lodní průmysl je každoročně oceněn na více než 400 miliard USD, přináší zlepšení efektivity a bezpečnosti značné ekonomické a další výhody. Bezpilotní autonomní vozidla (UAV) mají potenciál revoluci v komerční námořní dopravě. U ostatních týmů pracujících na oceánech by plánování tras na základě umělé inteligence v kombinaci s UAV mohlo pomoci výzkumným pracovníkům a odborníkům na pomoc při mimořádných událostech, kteří potřebují rozšířený přístup a analýzu různých míst a volně žijících živočichů.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766