Vědci vyvinuli FrogPhone pro sledování pohybu žab

Vědci v Austrálii vyvinuli zařízení, které vědcům umožňuje vzdáleně sledovat lokace žab pomocí jejich mobilů. FrogPhone je zařízení, které umožňuje vědcům provádět akustické průzkumy v reálném čase prostřednictvím telefonu.

Solární FrogPhone umožňuje vědcům „zavolat“ na místo výskytu žab, kde je zařízení nainstalováno. Vědci pak mohou v reálném čase poslouchat volání žab, a mohou tak zjistit, které druhy žáby jsou přítomny, aniž by museli cestovat do odlehlých oblastí nebo používat záznamová zařízení. Zařízení také shromažďuje environmentální data pomocí digitálních senzorů a může je přenášet prostřednictvím textových zpráv.

FrogPhone dokáže detekovat žáby v poloměru 100-150m a jeho vodotěsné pouzdro umožňuje použití zařízení v rybnících. Úspěšné terénní zkoušky již byly provedeny, což ukazuje, že „žabí hovory“ lze provádět telefonicky s velkou přesností. Zařízení však lze používat pouze v oblastech s dobrým pokrytím 3G nebo 4G a s dobrým vystavením slunečnímu záření. Vědci naznačují, že budoucí telefony FrogPhone bude možná muset zahrnovat satelitní komunikační modul pro oblasti se špatným signálem a vícesměrovými mikrofony pro velké oblasti.

Žáby jsou indikátorovým druhem – to znamená, že klesající populace žab může znamenat větší problémy v ekosystému. To je jeden z důvodů, proč je důležité sledovat zdraví žab. FrogPhone to usnadňuje a nízké náklady. V budoucnu bude možné přizpůsobit tuto technologii tak, aby byla sledována jiná zvířata, jako je hmyz a savci, prostřednictvím jejich naslouchání. To by byl levnější způsob, jak provést širší škálu studií na zachování biologické rozmanitosti.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766