Filtrační systém BAW používá zvukové vlny k odstranění mikroplastů v pračkách

Nové studie objevily mikroplasty – drobné částice plastu, které odpadají ze syntetických tkanin a dalších materiálů – prakticky v každém vzorku vody na Zemi. Zatímco filtry mohou odstraňovat kontaminanty ze zdrojů, jako je odpadní voda z pračky, tak ty se mohou snadno ucpat a je třeba je pravidelně čistit. Nyní nový systém používá zvuk k odstranění těchto částic.

Ve výzkumu prováděném na japonské Shinshu University vyvinuli vědci to, čemu říkají systém hromadné akustické vlny (BAW – bulk acoustic wave), který využívá piezo vibrace. Mikroplastická odpadní voda z pračky je vedena do tří proudů.

Piezoelektrické zařízení se používá k aplikování akustických vln na obou stranách kanálů, čímž se vytváří střední akustická vlna ve středním proudu. Akustické vlny „vtlačí“ mikrovlákna do středního kanálu, který pak může být nasměrován do sběrného místa, a čistá voda může pokračovat do kanalizačního systému.

V laboratorních testech vědci zjistili, že systém zachytil 95 % PET (polyethen tereftalátových) vláken a 99 % vláken Nylon 6, což jsou hlavní zdroje mikroplastů. Profesoři Hiroshi Moriwaki a Yoshitake Akiyama se chtějí dále zaměřit na přidání dalších kanálů, aby se proces urychlil a umožnil mu zachytit širší škálu částic.

Mikroplasty jsou čím dál častěji považovány za obrovský problém životního prostředí. Čistírny odpadních vod však v současné době nejsou schopny je zachytit. Kromě montáže BAW systému do praček může být také systém převeden na vyšší verzi pro použití v čističkách odpadních vod. To by mohlo pomoci zabránit tomu, aby se mikroplasty dostávaly do oceánu. Jediným trvalým řešením je přestat používat umělá vlákna, což je nepraktické, takže systém BAW může být dalším lepším řešením.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766