Startup Yoyo podporuje třídění odpadu pomocí podpůrné komunity

Většina lidí ví, že by se mělo recyklovat, ale jejich dobré úmysly mohou být nedostatečné, pokud jde o jejich naplnění. Francouzský startup Yoyo zaujímá k tomuto postoji inovativní přístup a doufá, že uplatní některé behaviorální techniky organizací jako jsou Anonymní alkoholici a Strážci váhy, aby pomohli lidem recyklovat více.

Yoyo spojuje účastníky s kouči, kteří distribuují oranžové třídicí pytle „třídičům“, učí je, jak recyklovat a povzbuzovat je, aby pokračovali. Třídiči i trenéři získávají body, které mohou použít k nákupu odměn, jako jsou vstupenky do kina.

Třídiči jsou propojeni s místními kouči a osobně jim přinášejí recyklační tašky, což má za cíl podpořit komunitní spojení. Kouč zaznamenává obdržené tašky prostřednictvím aplikace a třídiči mohou přes aplikaci sledovat dopad své komunity i sebe. Když kouč zaplní své úložné prostory, přijede Yoyo a sesbírá tašky, aby je odvezl do recyklačního zařízení.

Yoyo také pomáhá budovat komunity různými způsoby. Organizují místní akce a setkání koučů a třídičů v různých čtvrtích. Protože dostupné odměny bývají také lokální (například řemeslné dílny nebo divadelní představení), mohou si členové vytvářet komunitní spojení různými způsoby. Yoyo věří, že toto budování komunitních vazeb také pomůže udržet dlouhodobý závazek recyklace. Během posledních dvou let se komunita Yoyo rozrostla na 450 trenérů a 14 500 třídičů. Není to však jediná organizace, která zkoumá inovativní způsoby podpory recyklace.

Zdroj fotografie: YoYo blog

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766