Nový návrh moskytiéry pomáhá chránit lidi před malárií od komárů odolných vůči insekticidům

Panel ošetřený insekticidy, instalovaný svisle nad moskytiérou, se ukázal jako velmi účinný při zabíjení komárů šířících malárii. Moskytiéra Barrier Bednet, vyvinutá týmem z Liverpoolské školy tropického lékařství, dokonce funguje u nového druhu komárů odolných vůči insekticidům. Barrier Bednet, jednoduché, ale neuvěřitelně efektivní řešení, by mohlo pomoci snížit náklady a zajistit bezpečnost lidí.

Protože je přídavný panel umístěn v horní části moskytiéry, při běžných denních činnostech se ho zřídka člověk dotkne. To umožňuje použití silnější dávky insekticidu na panelu, aniž by to ohrozilo zdraví obyvatel v domácnosti. Vědci testovali panel v Burkině Faso a zjistili, že i když byl bariérový panel jedinou součástí moskytiéry ošetřeného insekticidy, ukázalo se jako účinné při zabíjení komárů přenášejících malárii. Nanesení insekticidu pouze nový, svislý panel moskytiéry by mělo snížit náklady a celkově tak může dlouhodobě zlepšit zdraví ohrožených komunit.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766