Chytrý reproduktor ve tvaru knihy umožňuje zrakově postiženým poslouchat hudbu

Designéři Stephen Ow a Kah Kiat vyvinuli „Note“ – chytrý reproduktor ve tvaru knihy pro zrakově postižené a nevidomé. Hmat je pro zrakově postižené stěžejní. Z tohoto důvodu chtěli designéři vytvořit způsob poslouchání hudby, aniž by museli „koukat“ na obrazovku aplikace. Každá stránka je napsána v Braillově písmu, což uživateli umožňuje vychutnat si hudbu nezávisle. Uživatel pak může otočit stránku za nový žánr nebo přetočit zpět a přehrát další skladbu.

Stránky umožňují umístění malých elektrických boxíků do zařízení pro senzory a spínače. Inspirace vzešla z hracích přáníček, které po otevření začnou hrát melodii. Další zajímavou vlastností je, jak funguje ovládání hlasitosti – určuje se podle toho, jak moc je kniha otevřená.

Zatímco chytré reproduktory ovládané hlasem mohou být skvělé, spoléhají se na dar řeči – což ne všichni zrakově postižení nebo nevidomí uživatelé ovládají dobře. Designéři chtěli zpřístupnit zařízení každému nevidomému. Knihy lze také snadněji ovládat než reproduktory, protože nevyžadují žádné nastavení.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766