Samovyšetřovací nástroj nakažení COVID-19 využívá k analýze umělou inteligenci

Společné úsilí mezi lékaři z inovačního hubu Emory Healthcare a vývojářskou společností Vital vytvořilo bezplatný online nástroj pro lidi odkudkoliv, aby měli přístup k vyhodnocení pravděpodobnosti nakažení koronavirem.

C19check.com je webová stránka, usnadňující široké veřejnosti samovyšetření, která byla vyvinuta s cílem zlepšit tok pacientů v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Tato stránka je pro vzdělávací účely a nemá být používána jako náhrada za diagnostiku poskytovatele zdravotní péče.

Hodnocení je založeno na odpovědích uživatele na otázky týkající se příznaků a symptomů, věku a anamnézy. Poté je osoba přesměrována na poradenství založené na směrnicích CDC a rozdělena do kategorií s vysokým rizikem (vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc), středním rizikem (může se obrátit na svého lékaře s žádostí o radu), nebo s nízkým rizikem (může s největší pravděpodobností vyšetřit sebe sama nebo se vyléčit doma).

Web, který je volně použitelný a negeneruje společnosti žádný zisk, bude k dispozici po celou dobu nouzového stavu v oblasti veřejného zdraví COVID-19. Je přístupný na jakémkoli počítači a neshromažďuje žádné osobní údaje. Uživatelé se také mohou rozhodnout sdílet poštovní směrovací číslo a přispět tak ke sledování geografického šíření viru.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766