Lidé mohou se svým telefonem pomáhat NASA s mapovaváním korálových útesů

Korálové útesy se zmenšují. To je špatná zpráva pro divokou zvěř. Miliony druhů označují korálové útesy za svůj domov a korály samotné jsou shlukem drobných vodních živočichů. A to je také špatná zpráva pro lidi – analýzy vědců o organismech v korálu a jeho okolí přispěly k průlomům v různých léčebných postupech. NASA vzala část své technologie původně určené k fotografování hvězd a upravila ji pro studium oceánu – potřebuje však veřejnou pomoc při třídění dat. Agentura vytvořila hru, ve které hráči analyzují 3D obrazy, aby zjistili a roztřídili korálové útesy. Tyto akce vyškolí superpočítač v NASA, aby nakonec udělal totéž.

Hra NeMO-Net používá fotografie ze zobrazovacího zařízení NASA, které nasadila na drony a letadla. Tyto „tekutinové čočky“ kamer kompenzují optické zkreslení způsobené vlnkami a vlnami vody na korálových útesech a vytvářejí jasnější obraz. Hráči se dozvědí o různých druzích korálů a poté poukážou na to, kde ve 3D vygenerovaných obrazech vidí útesy. Čím více lidí hraje, tím více se neuronová síť superpočítače učí. Nakonec by mělo být možné třídit podle samotných fotografií, a to bez potřeby lidské pomoci.

Jak jsou ekosystémy v ohrožení, tak je důležité, aby vědci důkladněji porozuměli korálovým útesům. Vytvořením mapy útesů budou vědci snad schopni najít způsob, jak je zachovat, navzdory škodám způsobeným rostoucími teplotami oceánu, znečištěním a dalšími problémy. Děti i dospělí mohou pomoci tím, že si zahrají NeMO-Net, který je v současné době k dispozici na iOS a Mac, a v budoucnu se objeví na Androidu.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766