Nový návrh farmářských trhů bere v potaz sociální distancování

Mnoho nejzranitelnějších komunit na světě je do značné míry závislé na místních trzích, než na obchodech, s potravinami a jiným zbožím. Aby bylo možné zmírnit finanční tlak a nedostatek potravin u chudších rodin a jednotlivců, architektonické studio Shift vytvořilo hyperlokální návrh tržiště, které udržuje zákazníky v bezpečí díky sociálnímu distancování.

Design může použít jakýkoli trh pod širým nebem. Spíše než aby se shromažďovali lidi na jednom místě, tak se prodejci rozdělili do skupin po trojicích a postavili se kolem vnější mřížky o 16 čtvercích s jediným vchodem a dvěma východy.

Pravidla mikro-trhu jsou jednoduchá. Pouze jeden člověk má povoleno vstoupit do čtverce s maximálně šesti lidmi uvnitř tržního prostoru v jednom okamžiku. Každému prodejci je přidělen čtverec pro přijímání objednávek a sousední čtverec pro nakupující, kde si mohou vyzvednout své zboží. Pokud je to možné, prodejci poskytují spíše balíčky než jednotlivé položky, aby maximalizovali rychlost transakcí a umožnili tak nakupovat co nejvíce lidem.

Pandemie COVID-19 rozhodně zdůrazňuje význam místního obchodu a komunitních vazeb. Bude zajímavé sledovat, které adaptace se ukázaly jako užitečné, až skončí karanténa a společenský odstup. Může se stát, že nejflexibilnější řešení těchto nových výzev se stane široce přizpůsobenými pro použití v jiných druzích pomoci při katastrofách, zejména pokud další vlna infekcí povede k dalším kolům izolačních opatření později v průběhu roku.

Zdroj obrázků: Shift

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766