Aplikace homeis navržená přistěhovalci pomáhá přistěhovalcům v nových zemích

Aplikace homeis, kterou vytvořili přistěhovalci, je sociální síť podporující nové přistěhovalce v zemi. Poskytuje zdroje specifické pro potřeby lidí narozených v jiné zemi, než ve které žijí. Většina komunit používajících aplikaci žije ve Spojených státech a nejnovější síť je určena lidem z Mexika, kteří žijí ve Spojených státech.

Tato aplikace poskytuje základní službu lidem, aby se orientovali v nových systémech, často v jejich druhém nebo třetím jazyce. Spojením těch, kteří sdílejí vlast, platforma pomáhá překlenout kulturní rozdíly, předcházet osamělosti a navazovat kontakty. Taková síť by mohla být klíčová pro osobní i profesní rozvoj.

Čtyři z pěti komunit aktivních na této platformě podporují přistěhovalce žijící v USA. Skupiny jsou pro lidi narozené v Indii, Mexiku, Francii a Izraeli. Pátá komunita sdružuje lidi z Francie žijící v Izraeli. Zakladatel Ran Harnevo je sám přistěhovalec a z Izraele se přestěhoval do Spojených států.

Vývoj platformy se zaměří na poskytování stále sofistikovanějších finančních a digitálních technologických služeb, které výslovně řeší rostoucí složitosti, jimž čelí přistěhovalci po celém světě. Aplikace je k dispozici pro systémy iOS a Android. Podpora zranitelných komunit je složitý úkol a jednotlivé projekty, jako jsou tyto, pomáhají přinést okamžitou změnu, často v době velké potřeby.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766