Projekt CO2NSCIOUS snižuje uhlíkovou stopu při nabíjení vašeho telefonu

Co kdybychom se mohli pokusit snížit dopad milionů chytrých telefonů v oběhu na životní prostředí? To cílem nástroje CO2NCIOUS, který uživatelům umožňuje omezit emise Co2 při nabíjení jejich telefonů.

Back Market je start-up, který se zavázal prodloužit životnost elektronických zařízení v boji proti problémům s elektronickým odpadem. Podle zprávy organizace Environmental Audit Committee vyváží Spojené království 24,9 kg elektronického odpadu na osobu, což je téměř dvojnásobek průměru Evropské unie. Back Market nabízí druhý život tisícům chytrých telefonů prostřednictvím renovace, aby bylo možné využívat méně přírodních zdrojů. Dopad telefonů na životní prostředí se však neomezuje pouze na výrobu; týká se to také toho, jak telefony používáme.

Například používání chytrého telefonu spotřebovává více energie než lednice, což je nejnáročnější elektronické zařízení v domácnosti. Uvědomovat si energii, která pohání naše zařízení, nám umožní lépe porozumět jejich dopadu na životní prostředí.

Elektřina pochází z různých zdrojů energie, jako jsou: uhlí, zemní plyn, jaderná energie a obnovitelné zdroje. Tyto zdroje se v průběhu dne mění a tvoří to, co se nazývá energetický mix. Díky widgetu CO2NSCIOUS pro Android vám Back Market umožňuje v reálném čase poznat různé zdroje energie, které napájejí naše telefony, a také s nimi související uhlíkovou stopu. Díky tomuto energetickému mixu je CO2NSCIOUS schopen informovat o nejoptimálnějších dobách dobití zařízení, aby se v nejbližších hodinách vytvořilo co nejméně emisí Co2.

„Výzvou pro nás je zvýšit povědomí o ekologickém dopadu jednoduchého každodenního gesta, které spočívá v připojení telefonu k jeho nabití. Stalo se to tak přirozenou záležitostí, že mnozí nevědí o procesu, který stojí za ním, zejména o pojmu energetický mix “ říká Vianney Vaute, spoluzakladatelka Back Market.

Spuštění tohoto nástroje je v souladu s jejich globálním posláním zvyšovat povědomí široké veřejnosti o dopadu technologie na životní prostředí. Widget je také připomínkou neustále se zvyšujících emisí Co2. V roce 2007 představovala uhlíková stopa v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) 1 % uhlíkové stopy, do roku 2040 to bude více než 14 % a chytré telefony jsou součástí jednoho z hlavních důvodů tohoto významného nárůstu.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766