Vědci vytvořili mapu hodnotící udržitelnost globálních potravinových systémů

Vědci z Mezinárodního střediska pro tropické zemědělství (CIAT) se sídlem v Kolumbii vyvinuli mapu, která hodnotí udržitelnost potravinových systémů v různých zemích. Mapa je výsledkem studie, ve které se vědci pokusili empiricky měřit a charakterizovat udržitelnost tím, že zvažovali nejen zabezpečení potravin, výživu a životní prostředí, ale také ekonomické a sociální faktory.

Termín „potravinové systémy“ se vztahuje na celou síť výroby a spotřeby potravin, od předvýroby po plýtvání potravinami. Jedná se o relativně novou oblast výzkumu, takže v ukazatelích používaných vědci, vládami a nevládními organizacemi není přílišná konstantnost. Toto zjištění bylo zaměřeno na standardizaci některých metod používaných při výzkumu takových potravinových systémů.

K vytvoření mapy vědci rozdělili dvě desetiletí vědecké literatury týkající se potravinových systémů. Zaměřili se na dvacet ukazatelů, které lze použít ke sledování změn v udržitelnosti v průběhu času, a rozdělili je do čtyř kategorií: prostředí, ekonomika, sociální prostředí a potraviny a výživa. Zahrnují řadu faktorů, včetně emisí skleníkových plynů ze zemědělství, fair trade, změn cen potravin v průběhu času, plýtvání a velikosti pracovní síly žen.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766