0

Sázecí systém Ecosystem Kickstarter, navržený k obnovení degradované krajiny a zachování půdy, pomáhá zlepšit úrodnost a odolnost místních ekosystémů. Karton ve tvaru včelí plástve vytvořil nizozemský designér Thom Bindels. Přenosný ekosystém obsahuje semena a rostlinné živiny, které podporují plodiny zaseté ve struktuře.

Jak rostliny rostou, kartonová lepenka se rozloží, dále posiluje a obohacuje půdu. Půdní eroze se stává významným problémem v zemědělských komunitách po celém světě, a to z důvodu rozsáhlých pastvin a odlesňování. Mnoho komunit zažívá delší sucha a ničivější srážky, což zhoršuje degradaci půdy.

Studie proveditelnosti Ecosystem Kickstarteru byla testována v Ugandě během období dešťů. Bindels a jeho tým úzce spolupracují s místními pěstiteli, přizpůsobují velikost struktury a přístup projektu tak, aby co nejlépe podporoval okolní zemědělskou komunitu. Doufají, že zlepšením výroby potravin pro obživu přispěje k ekonomické a ekologické odolnosti rodin a jejich širších komunitám.

Zlepšení efektivnosti a udržitelnosti zemědělství je trvalá výzva, kterou inovátoři po celém světě stále více plní různými způsoby. Jak obecná populace stále roste, pěstování potravin se stává ideálním testovacím místem pro nové přístupy.