Systém SafeHalo dokáže blokovat používání telefonu za volantem

Národní rada bezpečnosti odhaduje, že v samotných Spojených státech používání mobilních telefonů přispívá k 1,6 milionům havárií ročně a že 25 % nehod je způsobeno lidmi, kteří při řízení píšou zprávy. Indická společnost SafeHalo doufá, že to změní systém navržený tak, aby zakázal telefony, které jsou v blízkosti řidiče.

Systém SafeHalo se skládá z modulu, který se připojuje k diagnostickému portu OBD-II v automobilu, malého beaconu umístěného na přední straně spolujezdce, a mobilní aplikace. Tyto tři komponenty spolu komunikují přes Bluetooth. Pokud je řidič sám, jakmile je motor spuštěn, aplikace zablokuje a zakáže schopnost telefonu uskutečňovat hovory a psát zprávy (s výjimkou kontaktování tísňových služeb).

Jsou-li přítomni další cestující, beacon využívá triangulaci k určení polohy telefonu v autě na základě síly signálu Bluetooth. Pokud je telefon vedle sedadla řidiče, je telefon uzamčen jako dříve. Jakmile se telefon vzdálí dále, odemkne se.

Systémy, jako je tento, nejsou samozřejmě zaměřeny na ty, kteří potřebují své telefony při řízení, jako jsou řidiči Uber a doručovatele, ale spíše na rodiče nebo zaměstnavatele, aby dětem a řidičům vozového parku zabránili používat jejich telefony při řízení. SafeHalo také vyvinulo další podobné, na bezpečnost zaměřené výrobky, jako je Smart Ear, zařízení, které pomáhá chránit děti před predátory, a Safe Clamp, který zabraňuje použití stropních ventilátorů na sebevraždu.