0

Architektonická firma Sheppard Robson představila plány na pokrytí nové budovy „největší živou zdí v Evropě“. Nová budova Citicape House bude postavena na místě nově založené Culture Mile v Londýně a bude zahrnovat kancelářské a společenské prostory, hotel, restaurace a veřejně přístupnou střešní terasu.

Budova bude zabalena do fasády tvořené více než 400 000 rostlinami. Fasáda bude také obsahovat systém sběru dešťové vody, který zavlažuje zeď a snižuje potřebu přivádět přebytečnou vodu na místo. Na úrovni střechy budou existovat prostory navržené tak, aby pomohly vzkvétat ohroženým původním divokým rostlinám.

Odhaduje se, že zelená zeď poskytne šest tun kyslíku a každý rok zachytí ze vzduchu více než osm tun CO2. To bude obzvláště vítáno, protože se budova nachází v oblasti s hojně využívanou dopravou. Pomůže také zmírnit účinek městského tepelného ostrova a sníží teploty kolem budovy o tři až pět stupňů Celsia. Stěna také zlepší kvalitu ovzduší zachycením přibližně 500 kg pevných částic ročně.

Záměrem návrhu bylo vnést nový pohled na environmentální problémy Londýna. “Namísto izolace zeleně jsme se domnívali, že pohlcující a integrovaný přístup by měl největší dopad na místní podmínky prostředí tím, že se vytvoří lepší a obyvatelnější město,” dodal Dan Burr, partner společnosti Sheppard Robson.

Jedním z cílů Shepherda Robsona při navrhování Citicape bylo navržení projektu, který měl smysluplný a měřitelný dopad na místní prostředí. Budova nabízí také sociálně udržitelné aspekty, jako jsou veřejně přístupné prostory a prostory se smíšeným využitím.