0

V rámci spolupráce mezi vědou o materiálech a ochranou přírody vytvořil tým vědců z britské University of Oxford a Šanghajské Univerzity Fu-Tan falešný roh nosorožce, který je téměř k nerozeznání od skutečného. Koncept již přežil termální a infračervenou analýzu i mechanické testy. Vědci vytvořili jednoduchou a levnou kombinaci žíní z ocasu koně přilepených k regenerovanému hedvábí a vytvořili neuvěřitelně realistický falešný roh.

Roh nosorožce není skutečný roh nebo tvrdý výrůstek jako kopyto. Je to hustý chomáč vlasů přilepených k sobě ztuhlými exkrementy z kůže zvířete. Koňský ocas má stejný tubulární tvar a mají podobnou velikost jako nosorožci. Když je formován spolu s lepkavou, houževnatou směsí hedvábí, velmi připomíná přirozený roh.

Tým vědců nedávno zveřejnil svá zjištění, s povzbuzením „oklamat zákazníky, aby si je koupili jako náhradu za skutečný a nesmírně drahý roh nosorožce“, čehož se snaží dosáhnout zaplavením trhu padělky. S kriticky ohroženými třemi z pěti populací nosorožců a čtvrtou považovanou za zranitelnou nemá politika mezinárodního obchodu zjevně přílišný dopad na pytláctví. Nekonvenční metody, jako je tento snadno vyrobitelný falešný produkt, se mohou ukázat jako účinnější.

Kreativní myšlení je nutné, když čelíte výzvám, jako je pokračující existence nosorožců. Většina zvířat žije uvnitř národních parků a rezervací, přičemž zvláště zranitelná jsou pod 24hodinovou ostrahou. Kreativní aplikace technologií a inovací napříč odvětvími mohou být nejúčinnějším způsobem, jak zajistit rychlou změnu, v situaci, kdy je čas velmi důležitý.