0

Téměř 38 milionů lidí v USA má sluchové postižení. Co dělají, když musí volat tísňové volání 911. Služba přes textovou zprávu Text-to-911 je k dispozici v méně než 10 % USA. Přes službu TRS (Telecommunications Relay Service) to může trvat 3 minuty nebo déle. Tele-typewriting trvá déle než 8 minut. Takže 911 je pro lidi, kteří jsou neslyšící, prakticky k ničemu.

Ale velmi brzy budou mít k dispozici službu Deaf 911, což je nouzová mobilní aplikace, která umožňuje neslyšícím zavolat o pomoc. Přináší možnosti mobilního digitálního věku do rukou více než 38 milionů neslyšících a nedoslýchavých lidí ve Spojených státech.

Jeho jedinečná aplikace technologie převodu řeči na text a převodu textu na řeč v kombinaci s prediktivní analýzou umožňuje během pouhých 30 sekund neslyšícím mluvit přímo k 911. A naopak – zhruba stejné množství času jako pro slyšící.