0

Studenti na  Jiangnanské univerzitě v Číně vyvinuli robotickou rukavici, která pomáhá pacientům s mrtvicí zotavit jejich svaly na rukou. Studenti tvrdí, že jejich systém (známý jako Handy) je účinnější než tradiční fyzikální terapie.

Rukavice simuluje pravidelné pohyby rukou a používá se snadněji než tradiční metody fyzikální terapie. Poskytuje také zpětnou vazbu během procesu a je levnější než tradiční mechanická zařízení.

Handy se nafoukne kolem pacientovy ruky. Používá senzory ke sledování procesu pacienta, který se pokouší opakovat pohyby zobrazené na propojeném počítači nebo iPadu. Senzory snímají, když se pacient snaží pohybovat prstem, aby daly pokyn rukavici Handy, že se má ohnout podle potřeby. Toto cvičení se opakuje a je přizpůsobeno na základě reakcí a odezvy pacienta.

Studenti již testovali Handy v místní nemocnici a získali tři patenty k testování. Pracují na druhé verzi prototypu s cílem snížit náklady na hromadnou výrobu. Jejich cílem je snížit náklady jedné rukavice Handy na cenu kolem 20 EUR.

Celosvětově každoročně trpí mrtvicí 16 milionů lidí. Odhaduje se, že 80 procent těchto obětí ztratí funkci používání rukou. Handy je součástí neustálého trendu používání robotiky, který pomáhá pacientům s mrtvicí, aby se zotavili. Nákladově efektivní přístup studentů by mohl tuto technologii zpřístupnit.