0

Společnost Coca-Cola znovu používá svůj produkt nejen jako marketingový nástroj, ale také jako způsob, jak spojit lidi. V Jižní Africe, kde se po apartheidu mluví 11 různými jazyky, vytvořila Coca-Cola „fonetickou plechovku“. Nyní sdílení neznamená jen potenciální spojení s někým novým, ale oslovit někoho správným jménem můžete získat přátele z jiné kulturní enklávy. Jak říkají samotní obyvatelé Jižní Afriky, „říkat správné jméno osoby je prvním krokem k tomu, abychom se spřátelili.“

V rámci kampaně vznikly i gify pro sociální sítě, které lidem pomáhají naučit se různé zvuky potřebné pro správnou výslovnost, byly přejmenovány místní rozhlasové stanice na těžce vyslovitelné přezdívky lidí a vznikly OOH billboardy s názvy, které byly pravděpodobně kulturně neznámé obyvatelé čtvrtí, kde se nacházely. Učitelé dokonce použili fonetické plechovky „jako nástroje pro lekce ve třídách“.

Konečnou marketingovou kombinací je spojení a užitečnost. Nejen, že se jedná o velké rozšíření globálního marketingového úsilí značky. Je to úsilí, které staví na lidské stránce a má altruistický cíl. Nejedná se o povrchní marketing nebo nesmyslné gesto. Ať už sdílíte Coca-Colu s někým, jehož jméno jste nemohli vyslovit bez pomoci, stále se můžete naučit, jak tato jména vyslovovat.