Rybí kanón od Whooshh používá umělou inteligenci k migraci původních druhů ryb

Až dosud se rybám u přehrad pomáhalo pomocí rybích žebříků nebo prostřednictvím ručního transportu kolem přehrad. Společnost Whooshh vyvinula způsob, jak používat umělou inteligenci a pneumatickou trubici pro podporu migrace ryb.

Ryby vstupují do systému „Whooshh Passage Portal“ tím, že plavou po rampě, která je nasměruje do skeneru. Ten jednotlivé ryby snímá a měří. Také používá umělou inteligenci k třídění invazivních druhů od původních druhů. Původní druh je nasměrován do měkké plastové trubice, která se formuje podle těla ryby. Potom vzduchové dmychadlo přetlakuje prostor zespodu, čímž tlačí ryby nahoru a přes přehradu a do řeky na druhé straně. Odtud mohou ryby pokračovat ve své cestě k místům tření.

Whooshh říká, že rychlá, ale jemná cesta portálem je pro ryby mnohem méně stresující než snaha vylézt na rybí žebřík nebo stres kvůli lidem, kteří je přenášejí. To bylo potvrzeno několika studiemi. Tyto studie také ukazují, že systém ušetří rybám tolik energie, že je větší pravděpodobnost, že přežijí zbytek plavání zpět na místo, kde se budou třít.

Přehrady jsou životně důležité pro produkci vodních elektráren, ale jejich konstrukce často blokuje migrační cesty pro mnoho důležitých druhů ryb. „Lososové dělo“ se již používá jako klíčová součást plánů na opětovné zavedení lososa do několika amerických řek. Nakonec by mohla umožnit ochranu nebo opětovné zavedení mnoha dalších původních druhů do oblastí, které jsou nyní blokovány přehradami.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766