0

Podle shromáždění Organizace spojených národů pro životní prostředí se každoročně vypouští do oceánu 4,8 až 12,7 milionu tun plastu. Povědomí o těchto číslech však dosud nebylo dostatečné k mobilizaci přiměřené likvidace plastů. Jaká pobídka je potřeba? To je otázka, na kterou Řím doufá najít odpověď tím, že poskytne jízdu metrem výměnou za plastový odpad.

Systém placení za kredity je jednoletým pokusem, kde se bude vyměňovat plastový odpad za kredit k využití pro jízdu metrem a autobusem v Římě. Služba bude k dispozici na všech třech hlavních stanicích: Cipro na lince A, Piramid na lince B a S. Giovanni na lince C.

Cestující obdrží 0,05 € za každou darovanou plastovou láhev. Třicet lahví je potřeba k pokrytí jedné jízdenky za cenu 1,50 EUR. Vláda doufá, že tato iniciativa také omezí dopravní zácpy Říma a zabrání lidem v cestování bez jízdenky.