Výzkumníci vyvinuli rostliny, které dokáží zachytit více oxidu uhličitého v atmosféře

Výzkumníci z Salk Institute vyvinuli způsob, jak zlepšit schopnost rostlin odstraňovat oxid uhličitý ze vzduchu. Jak je známo, tak rostliny již odstraňují CO2 ze vzduchu a používají jej k přeměně na kyslík, cukry, polymery, celulózu a uhlík, který je uložen v kořenech rostlin. Výzkumníci plánují používat genetické a genomické techniky, aby umožnili rostlinám vytvořit hlubší a robustnější kořenový systém, který dokáže absorbovat větší množství uhlíku.

Jakmile se jim podařilo vyvinout vylepšené modelové rostliny, tak se tým z Harnessing Plants rozhodl naplánovat převedení genetických znaků do šesti běžných plodin: kukuřice, sója, rýže, pšenice, bavlna a řepka. Tyto plodiny pak pomohou při zmírnění změny klimatu. Přidaný uhlík v půdě také přispívá k lepšímu úrodě.

Institut počítá, že jakmile budou vylepšené rostilny pracovat na špičkové úrovni, mohou každoročně snížit množství oxidu uhličitého o 46 %. Tým také plánuje zvážit způsoby, jak zlepšit skladování uhlíku ve vodních rostlinách. Výzkumníci předpokládají, že vývoj rostlin bude trvat minimálně pět let.

Podle NASA je nyní úroveň hladiny oxidu uhličitého v atmosféře vyšší než kdykoli za posledních 400 000 let. Přístup Salk Institute ke snižování těchto úrovní by využíval stávající zemědělské infrastruktury pro zachycování a ukládání uhlíku, díky čemuž by byl snadno škálovatelný. Vzhledem ke globálnímu odporu vůči geneticky modifikovaným potravinám však zbývá zjistit, zda bude zájem o využití vylepšených rostlin jako potravinářských plodin.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766