Ve Vídni mají semafory, které používají umělou inteligenci k předvídání potenciálních nehod

Vídeň nainstalovala kolem 200 semaforů pro chodce, kteří rozpoznají, když chce někdo přejít silnici. Systém byl pověřen Městským oddělením 33 města Vídně a byl vyvinut týmem na Institutu počítačové grafiky a vidění na Technologické universitě Graz. Má nahradit systém tlačítek a může se přizpůsobit tak, aby poskytnul velkým skupinám a lidem se zdravotním postižením více času k překročení.

Systém používá kamery namontované na semaforu, které mají velké zorné pole. Výzkumný tým použil komplexní modely pohybu a zaznamenaná data k vývoji algoritmů učení, které rozpoznávají, kdy chce chodec přejít silnici. Systém pak samostatně rozsvítí zelenou světlo. Snímky jsou analyzovány lokálně pomocí počítačů a nejsou ukládány.

Semafory jsou vybaveny monitorovacím systémem, který může okamžitě hlásit poruchy. Mohou také pracovat ve všech typech světelných a povětrnostních podmínek. Město doufá, že systém nejenže zajistí bezpečnější a rychlejší přechod, ale umožní také hladší tok dopravy. V celé Evropské unii bylo v roce 2016 při dopravních nehodách zabito 5 320 chodců. To znamená, že 21 % všech úmrtí na silnicích se týkalo chodců.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766