Australský startup nabízí vzdáleným farmářům připojení na Wi-Fi

Australský startup Agrinet vytvořil internetovou Wi-Fi síť pro vzdálené farmy a venkovské komunity. Systém umožňuje zemědělcům telefonovat a přistupovat k internetu kdekoli na zemi.

Mnoho venkovských oblastí postrádá dobré internetové připojení, nebo vůbec nemají internetové pokrytí. Zakladatel společnosti Daniel Winson vytvořil tento projekt, který má pomoci překlenout technologickou mezeru, která škodí venkovským komunitám. Startup slibuje spolehlivou službu až 40 kilometrů od nejbližší 4G věže.

„Dokážeme vám vybudovat WiFi síť po celé farmě, která vám umožní přístup k Wi-Fi volání a širokopásmovému internetu všude tam, kde ho potřebujete,“ říká společnost. Služby Agrinet zahrnují sítě, které pokrývají internetové „blackspoty“. Společnost může také instalovat bezdrátové kamery pro vzdálenou správu nebo zabezpečení. Agrinet říká, že systém bude fungovat i v jiných vzdálených lokalitách.

Sítě Agrinet jsou již k dispozici k prodeji prostřednictvím jejich internetových stránek. Startup byl také letos jmenován jedním ze startupů SparkLabs Cultiv8.