0

Společnost SpeQtral vyvíjí kvantové sítě v prostoru, což umožňuje globální doručování bezpečnostních šifrovacích klíčů. Výzkumníci dosáhli pokroku ve vesmírné kvantové komunikaci a nyní se na základě výzkumu zaměřují na vývoj komerčního aplikování.

Kvantové šifrování funguje pomocí systému, který se nazývá distribuce kvantového klíče (QKD – quantum key distribution). V QKD probíhá šifrování pomocí jednotlivých fotonů, které jsou náhodně polarizovány na stavy, které představují jedničky a nuly. Polarizační stavy se pak používají jako klíče v kryptografické komunikaci.

SpeQtral již provedl úspěšnou demonstraci kvantového světelného zdroje na oběžné dráze (velmi malý satelit ve tvaru krychle). Dříve známý jako S15 Space Systems nedávno získal investici 1,9 milionu dolarů. Ta by měla být použita k vytvoření satelitu, který kvantovou komunikaci mezi zemí a vesmírem.

Jak se kvantové výpočty přesouvají od teorie k praxi, tak největší obavy jsou právě současné způsoby šifrování. Protože rychlost kvantových počítačů by byla schopna rozlousknout téměř jakýkoli současný šifrovací systém.