0

Server Mapy.cz, který provozuje společnost Seznam.cz, původně nabízel haptické mapy výhradně v České republice a na Slovensku. V dubnu tohoto roku se rozšířili na celou Evropu, kde jsou přístupné ve všech 47 státech evropského kontinentu. A tento měsíc byly zpřístupněny haptické mapy celého světa.

Na základě vizuálních map si díky tomu mohou nevidomí vygenerovat podklady pro orientaci pomocí hmatu. Mapa je pro nevidomé čitelná díky speciální technologii tisku a generování mapových podkladů a dalších přidružených informací v Braillově písmu. Spolu s tím Seznam.cz spouští projekt, kdy tyto mapy bude na požádání pro osoby se zrakovým handicapem v České republice zdarma tisknout.

Haptické mapy jsou dostupné na adrese hapticke.mapy.cz, zobrazit jsou přitom možná tři různá měřítka. Malé se hodí pro snadnější orientaci, zobrazují se na něm větší města, silnice 1. třídy, dálnice či železnice. Střední se hodí pro orientaci a zobrazení poloh obcí nebo vodních toků, silnic, dálnic, železnic. A konečně velké měřítko slouží k orientaci ve městě, je tedy hodně podrobné.

Na vývoji haptických map společnost Seznam.cz dlouhodobě spolupracuje se střediskem Teiresiás při Masarykově univerzitě a ELSA (Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami) při ČVUT v Praze.