0

Startup Medbelle buduje něco, co nazývá první „digitální nemocnicí“. Projekt umožňuje pacientům rezervovat si své zdravotní procedury prostřednictvím webové a mobilní platformy. Po registraci jsou podrobnosti o pacientovi dostupné prostřednictvím webového portálu a aplikace. Konečným cílem je platforma, kde pacienti i poskytovatelé péče mají přístup ke všem informacím z jednoho digitálního zdroje.

„Naší vizí je vytvořit svět, ve kterém mohou všichni pacienti řídit svou léčebnou cestou digitálně a získat osobní péči kliknutím tlačítka,“ řekl spoluzakladatel společnosti Medbelle Leander de Laporte. Pro TechCrunch dále uvedl, „že nedostatečná kvalita, cenová transparentnost a špatná komunikace s pacienty má za následek, že se pacienti při své léčebné cestě cítí sami a tím se zanedbávají.“

Medbelle získal v investicích 7 milionů dolarů. V současné době pracuje Medbelle pouze se soukromými pacienty, ale doufá, že v budoucnu bude spolupracovat s NHS (National Health Service) a více poskytovateli pojištění.

Myšlenka digitalizace a zjednodušení praxe v nemocnici je samozřejmě atraktivní pro pacienty i zdravotníky. Technologie jako blockchain jsou hnací silou většího trendu přepracování zastaralých lékařských rezervací a postupů záznamů. Cílem Spojeného království je učinit NHS bezpapírovým do roku 2024 a podněcovat širší využití digitálních manažerských platforem, jako je Twinkle od Hicomu.