0

Výzkumníci na australské Deakin University vyrobili chytrou kostku, která sleduje wellbeing zaměstnanců. Cube Comfort Monitor (také známý jako „Baby Cube“ kvůli k jejich velikosti) obsahují senzory, které měří podmínky na pracovišti.

Kostky jsou dostatečně malé, aby mohly být umístěny na standardním stole, a sledují data o pokojové teplotě, vlhkosti, intenzitě světla, teplotě světla, hladinách zvuku a kvalitě ovzduší, jako je CO2 a těkavé organické sloučeniny. Tyto data jsou přenášeny na cloud v reálném čase. Informace se pak analyzují, aby se odhalily problémové oblasti v místnosti. Office manažeři mohou tyto informace použít k úpravě teploty v místnosti nebo jiných problémů na základě potřeb pracovníků.

Univerzita plánuje komerčně nabízet tyto kostky v tomto roce po pilotním programu na kampusu. Kostky byly původně navrženy tak, aby zachytily, jak kolísala teplota a vlhkost v kanceláři během nedávné vlny horka v Austrálii. Scott Adams, PhD student pracující s týmem z Deakin’s School of Engineering dodal: „Současné kancelářské budovy mají běžně zabudované monitorovací systémy, ale ve starších budovách jsou méně běžné, takže je skutečně nutné zlepšit, jak monitorujeme pohodlí na pracovišti ve starších budovách.“