0

Systém cloudové správy obsahu Contentful má za cíl narušit způsob, jakým společnosti dodávají digitální obsah. Systém umožňuje společnostem publikovat napříč všemi typy zařízení a kanálů – což je něco, co tradiční systémy správy obsahu neumožňují.

Tyto systémy používají čtyři různé doručovací systémy (známé jako API). To znamená, že společnosti mohou rychle přistupovat, spravovat a poskytovat digitální obsah každému uživateli na celém světě. Služba také zajišťuje ukládání a zabezpečení digitálního obsahu klientů.

V prosinci 2018 získala služba investici ve výši 33,5 milionu dolarů a celkem už tedy naraisovala 78,3 milionu dolarů. CB Insights a The New York Times zařadili službu na seznam padesáti budoucích jednorožců – startupů, jejichž hodnota přeroste přes miliardu dolarů. Contentfuljiž používá několik významných společností, včetně Spotify a WeWork.

Exploze různých digitálních platforem a zařízení znesnadnila společnostem správu obsahu. V nedávné zprávě o průmyslu uvedlo, že více než 60 % respondentů uvedlo, že je obtížné sdílet informace s klienty nebo dokonce s kolegy pomocí stávajících systémů správy obsahu. Contentful poskytuje novou, adaptabilnější metodu přístupu a sdílení digitálních informací.