0

Conduit od MIT doufá, že nahradí systémy jako Amazon Web Services pomocí svého decentralizovanýho modelu cloud computingu zvaným collective computing (společný výpočetní systém). Funguje to následovně: v průměru většina počítačů v daném čase využívá pouze přibližně tři osminy své výpočetní kapacity. Abychom toho využili, Conduit buduje nový typ počítačové sítě. Tato síť může použít nevyužitý nebo přebytečný výpočetní výkon odkudkoliv na světě a poskytnout přebytek společnostem nebo výzkumným institucím, které jej potřebují. Systém společnosti byl popsán jako „Airbnb pro počítače“ a bude vyplácet za přebytek výpočetního výkonu, který využije.

Systém Conduit pracuje s využitím procesu nazývaného paralelizace, který rozděluje výpočetní úlohy na malé kousky, které pak lze rozdělit na různé počítače. Společnost se rozhodla začít tím, že využije sílu nedostatečně využívaných superpočítačů na univerzitách a nabídne je biotechnologickým společnostem, které potřebují provádět rychlé simulace vývoje léčiv. Použití systému Conduit by na vyžádání mohlo poskytnout až 100 petraflops výpočetního výkonu (což odpovídá přibližně výkonu 100 milionů iPhonů).

Společný výpočetní systém od Conduit by mohl představovat budoucnost práce s počítačem. Mohl by také vytvořit konkurenci pro systémy, jako jsou Amazon Web Services a Azure společnosti Microsoft, které by umožnily podnikům rychlejší výpočetní možnosti a zároveň umožnily institucím a jednotlivcům vydělávat peníze za používání nečinných počítačů. Kromě biotechnologií společnost předpokládá, že její platforma bude využívána pro řízení logistiky dodavatelského řetězce a bude provádět komplexní výpočty ve finančním sektoru.