0

Společnost TCarta Marine využívá satelitní snímky a strojové učení k mapování dna oceánu z vesmíru. TCarta využívá sofistikované algoritmy k zachycení hloubky a detailů ze satelitních snímků oceánu. Tento proces se nazývá SDB (satellite derived bathymetry = satelitní odvozená batymetrie). Algoritmy zakládají výpočty na spektrech světla ze snímků z vesmírných satelitů. Tyto senzory sbírají specifické vlnové délky energie, protože se odráží od povrchu. Počítač určuje hloubku oceánu výpočtem vztahu mezi typem a objemem energie nasnímané senzorem a hloubkou vody v nastavených referenčních bodech.

Tradiční způsob mapování mořského dna využívá sonarové systémy pro odesílání zvukových vln ze dna lodi na dno moře. Technologie TCarta by mohla usnadnit a zlevnit mapování vzdálených míst pomocí satelitů. TCarta používá tento proces k mapování 5 000 kilometrů čtverečních celkového mořského dna kolem ostrovního státu Republika Kiribati. Ostrovní země se nachází v Tichém oceánu a je ohrožena stoupající hladinou moře. Mapování mořského dna kolem ostrovního státu pomůže vládě připravit se na přírodní katastrofy.

„Většina ostrovů Kiribati je v současné době v průměru méně než dva metry nad mořem a 110 000 obyvatel země patří mezi nejzranitelnější kvůli vlivu vzestupu hladiny oceánu a mohou se tak stát prvními potenciálními uprchlíky na světě kvůli změně klimatu,“ dodal Kyle Goodrich, prezident společnosti TCarta.

Technologie společnosti TCarta je oproti starším metodám vylepšením, protože předhozí SDB mohlo určit hloubku vody pouze v klidných a čistých vodách. Dnes může společnost určit hloubku v různých vodních podmínkách. Tato technologie je také důležitá, protože nevyžaduje výzkumné pracovníky, aby cestovali do dané oblasti, na rozdíl od tradičního mapování pomocí sonaru.

Projekt je financovaný britským Hydrografickým úřadem (UKHO). TCarta našla během projektu několik nových útesů kolem Kiribati, což podtrhlo potřebu většího mořského mapování v Tichém oceánu a jinde. V tuto chvíli je zmapováno pouze 15 procent oceánu na Zemi. Technologie, jako je satelitní systém TCarta, by mohly poskytnout údaje, které pomohou ostrovním národům, jako je Kiribati, učinit lepší opatření.