Indická pojišťovna nabízí ženám puzzle, které podněcuje k samovyšetření prsu

Podle indického ministerstva zdravotnictví se rakovina prsu řadí mezi číslo jedna mezi indickými ženami. Přibližně 20 % karcinomů prsu je detekováno fyzickým vyšetřením, ale pouze 38 % žen provádí pravidelné vyšetření. Studie dále naznačují, že u jedné z 28 žen je pravděpodobné, že se během jejího života u ní rozvine rakovina prsu, což je důvod, proč je pro ženy důležité samovyšetření.

Proto společnost SBI Life Insurance ve spolupráci s nemocnicí Tata Memorial spustila nástroj na zvýšení povědomí o rakovině prsu zvaný „Thanks A Dot“. Tento nástroj byl navržen s využitím skutečných mamografických snímků odhalujících rakovinu prsu, na základě kterých se znovu vytvořily nádory prsu pomocí speciálního algoritmu a 3D tisku. Tyto nádory se umístily na vzdělávací kartu ve formě jazyka inspirovaného Braillovým písmem.

Uživatelky řeší hádanky a kvízy pomocí speciálního jazyka (přítomného na výukové kartě), čímž získávají pozitivní pocit, že provádějí včasné vyšetřování a podporují tím pravidelné kontroly.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766