Železniční dopravce Deutsche Bahn povzbuzuje Němce k výhodnějšímu objevování Německa

72% Němců cestuje na dovolenou do zahraničí. Díky tomuto vhledu se německá železniční společnost Deutsche Bahn rozhodla povzbudit Němce k dovolené ve své domovské zemi tím, že se zaměřila na cenu a malebná německá místa, která odrážejí známé zahraniční turistické destinace.

Deutsche Bahn zacílil na nadšence do cestování na Instagramu a Facebooku, kteří se zajímali o konkrétní destinace. Poté, prostřednictvím geo-taggingu a Google vyhledávání, se lidem zobrazovaly videoreklamy aktualizované o ceny v reálném čase, porovnávající dvě nádherná místa (jedno v Německu a jedno v zahraničí), detailně uvádějící náklady na cestu z jejich nejbližšího letiště do zahraničí a emise uhlíku způsobené tímto stylem cestování.

Značky mluví o používání dat po celou dobu, ale ne vždy je vidíme, že se to provádí chytrým, vícerozměrným způsobem. Deutsche Bahn úspěšně využil vhledu, že vizuální zachycení dovolené (na Instagramu a Facebooku) je stejně důležité jako samotná dovolená a využíval uživatelská data v reálném čase k ovlivnění chování Němců.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762