Tyto předměty vytiskla 3D tiskárna s Parkinsonovou chorobou

S více než 10 miliony lidí trpících Parkinsonovou chorobou po celém světě se nezisková organizace Charité pokusila zvýšit povědomí pomocí umělecké kampaně Printed by Parkinson’s. Agentura Innocean přidala kinetická a neurologická dat od lidí trpících Parkinsonovou chorobou do systému 3D tiskárny, a tím se podařilo vytvořit první „nemocný stroj“, který vytisknul upravené předměty, které lidé s nemocí již nemohou používat. Mezi těmito předměty je například fotoaparát, řetězová pila nebo psací pero.

Tyto 3D vytištěné modely si mohli návštěvníci prohlédnout (nebo zakoupit na vyžádání) v berlínské galerii Alte Münze ve dnech 26. – 28. července, přičemž veškerý výtěžek půjde do výzkumu Parkinsonovy choroby pod vedením prof. Dr. med. Andrei Kühn, která je vedoucí oddělení pohybových poruch a neuromodulace v Charité – Universitätsmedizin v Berlíně.

Na webové stránce najdete i osobní pohled a zkušenost s touto nemocí. Vzhledem k tomu, že se většina pacientů v určitém okamžiku sociálně izoluje, je důležité hledat způsoby, jak toto téma otevřít široké veřejnosti a zvýšit povědomí o tom, jak důležitý je výzkumu. Proto se do projektu zapojilo šest pacientů, kteří přestali kvůli nemoci používat předmět, jenž jim byl blízký. Jejich kinetická a neurologická data byla zaznamenána pomocí systémů EEG a akcelerometrů. Tato data byla poté použita k nastavení 3D tiskárny a každý objekt byl vytištěn podle individuálních dat každého pacienta.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3635