Město Utrecht mění střechy autobusových zastávek na zahrádky pro včely

Město Utrecht v Nizozemí vyzdobilo 316 autobusových zastávek zelenými střechami, aby podpořila včelí opylování. 56 procent z 358 druhů včel v Nizozemsku je v současné době ohroženo vyhynutím. Proměnou autobusových zastávek v zelené plochy město doufá, že podpoří opylování a reprodukci včel.

Střechy jsou zdobeny hlavně rodem rostlin označovaných Rozchodník, protože vyžadují nízkou údržbu. Mezi další výhodami zastávek autobusů se zelenou střechou patří skladování dešťové vody, zlepšení kvality vzduchu a během letních měsíců fungující jako chladicí systém. Město také podněcuje obyvatele k přeměně svých vlastních střech na zelené střechy a nabízí kompenzaci každému, kdo má střechu větší než 20 metrů čtverečních.

Toto hnutí se zelenou střechou je jednou z mnoha iniciativ, které Utrecht zahájil v rámci projektu Utrecht 2040, která jej má proměnit v udržitelnější město. Město také připravuje výměnu autobusů za elektrické autobusy a bude instalovat solární panely podél cyklostezek.

Včely a další opylovače jsou pro život na naší planetě zásadní. Opylování nejen udržuje biologickou rozmanitost rostlin, ale je také nezbytné pro rozmanitost potravin. Téměř 75 procent světových plodin produkovaných pro lidskou spotřebu závisí na opylovačích. Změny v zemědělských postupech v posledních letech však způsobily pokles mnoha populací opylovačů, jako jsou včely. Tento pokles bude pravděpodobně mít dopad na produkci plodin bohatých na živiny, což bude mít výrazný dopad na naše zdraví.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766