Umělá inteligence od GoodAI pomáhá předcházet vzniku proleženin

Česká společnost GoodAI spolupracuje s Nemocnicí Na Bulovce, se kterou testuje technologii na bázi umělé inteligence, aby se předešlo proleženinám u pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžku. Pokud pacient leží dlouho nehnutě v jedné poloze, tak u některých částí kůže a měkkých tkání může docházet k nedostatečnému prokrvení a tím může dojít k jejich odumírání.

Umělá inteligence funguje tak, že analyzuje kamerové záznamy a vyhodnocuje polohu ležícího člověka na lůžku. Díky tomu může upozornit zdravotní personál před rizikem vzniku proleženin nebo o hrozícím pádu pacienta z lůžka. Výhodou tohoto řešení oproti tradičním podložkám je nízká cena, nulová udržba a schopnost sledovat pacienta 24 hodin denně.

Pilotní testování proběhlo úspěšně a nyní GoodAI hledá další instituce, které se chtěly zapojit do výzkumu a vývoje této technologie.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762