Vysokoškoláci na Národní singapurské univerzitě si mohou vytvářet svůj vlastní studijní program

Pilotní program na National University of Singapore umožní studentům vytvářet vlastní kurzy pro část jejich učebních osnov. Studenti mohou sledovat předměty zájmu, které univerzita nenabízí. Mohou navrhnout, jak by se tato výuka měla učit, kým, kdy a kde by se měla konat. Studenti musí zorganizovat skupinu o 10 a více účastníků, teprve poté mohou získat souhlas od fakulty.

Moduly se nezapočítávají do průměru studentů. Ale umožní studentům studovat předměty, které podle univerzity skutečně odpovídají jejich cílům a zájmům. Studenti mohou pozvat odborníka z určitého sektoru, aby je něco naučil, nebo mohou vytvářet moduly z online kurzů dostupných prostřednictvím edX, neziskového poskytovatele online kurzů.

Podle univerzity je cílem programu zapojit studenty a povzbudit je k rozvoji vlastních „učebních cest“. Někteří studenti již projevili zájem o učení tzv. měkkých dovedností (soft skills), jako je týmová práce. Program začína v srpnu 2019.

Pro National University of Singapore je to poprvé a je to známkou tradičních univerzit, které se snaží konkurovat s dostupnějšími a stále sofistikovanějšími kurzy dostupnými online. Zájem o online vzdělání se jen ve Spojených státech čtyřnásobil v období od roku 2000 do roku 2015. Webové stránky jako Coursea a edX nabízejí kurzy a moduly na úrovni vysokých škol za zlomek ceny tradičních univerzitních kurzů. Podle zprávy Brookings Institute přiměla popularita velké univerzity, jako je například Massachusetts Institute of Technology, aby spolupracovala s poskytovateli online kurzů a zahrnula jejich kurzy i ve formálních studijních programech.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766