0

Společnost FrancisKodak Design Lab vytvořila pro řidiče bezpečnostní kurz ve virtuální realitě. Služba Another Set of Eyes (ANET360) kombinuje tradiční způsoby výcviku řidičů s virtuální realitou, aby si řidiči lépe osvojili bezpečnostní dovednosti.

ANET360 dává studenty do reálných situací a hypotetických scénářů. Jakmile si uživatel nasadí headset, tak je ponořen do 360 stupňového zážitku. Výcvikový kurz je založen na situacích, kterým čelí každý řidič. Může být také přizpůsoben na základě požadavků zákazníka. Program dokáže zlepšit reakční dobu řidiče o 20 procent a snížit náklady na školení o 50 procent.

Program také využívá strojové učení, které mu umožňuje zaznamenávat reakce uživatelů prostřednictvím neomezeného počtu scénářů. Jakmile jsou informace analyzovány, mohou poskytnout cenné informace o rozhodování a reakcích člověka v různých situacích. Podle společnosti, pomohou znalosti zlepšit bezpečnost silničního provozu.

ANET360 je první akreditovaný výcvikový VR program pro zvyšování povědomí o nebezpečí, který spadá pod Transport for London a Fleet Operator Recognition Scheme (FORS). Jedná se tak o krásný příklad, jak se VR mění způsob, jakým se učíme.