Aplikace Ducky pomáhá lidem snížit svou uhlíkovou stopu

Norský startup Ducky vytvořil aplikaci, která pomáhá lidem měřit a snižovat jejich uhlíkovou stopu. Začíná to dotazníkem, který rychle identifikuje výchozí bod pro akci. Ducky pak nabízí celou řadu nástrojů, včetně webové aplikace, monitorování v reálném čase a týmových soutěží, aby povzbudil lidi k podniknutí konkrétních kroků ke snížení emisí uhlíku. Ducky také poskytuje informace o změně klimatu, například o tom, jak běžné činnosti zvyšují uhlíkové emise.

Startup již v Norsku slavil úspěch, když se velké společnosti jako je Ikea, místní školy a další organizace podílely na určitých výzvách. Společnost plánuje globální expanzi, v tom by ji měla pomoc investice ve výši 330 000 eur, které investoři nabídli hned poté, co startup zveřejnil webovou stránku se svými úmysly. Předčasný zájem investorů naznačuje rostoucí zájem o problematiku změny klimatu. Je vidět, že tento projekt se přidá mezi rostoucí počet iniciativ, které lidem umožňují podniknout náležité kroky.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766