0

Britská společnost FabRx vyvíjí a testuje 3D tiskárnu, která vytváří personalizované pilulky (Printlets) na pracovištích v nemocnicích. Díky tomu by tiskárna mohla vyřešit závažný problém. Většina léků je totiž k dispozici o různé síle a velikosti. Díky tomu je obtížné přizpůsobit pilulky individuálním potřebám pacientů. To je obzvláště problematické u dětí. Mladí pacienti občas dostávají příliš mnoho nebo příliš málo léků, protože jsou k dispozici pouze pilulky pro dospělé.

Akademici z University College v Londýně založili FabRx v roce 2014. Dosud Fabrx testoval tiskárnu v jedné nemocnici ve Španělsku a vyvinul celou řadu 3D tištěných léků. FabRx je v procesu výběru dalších beta testerů.

Jeho design je postaven podle 3D tiskárny bonbonů vyvinuté společností Magic Candy Factory. Organizace InnovateUK poskytla společnosti FabRx 600 000 liber ve vládním financování.

3D tisk má potenciál revolucionizovat způsob výroby léků. Vlastní 3D tiskárna umožní nemocnicím a lékárnám tisknout léky na základě potřeb pacientů. Ale léky jsou choulostivé. Stále tu jsou otázky související s řízením kvality a licencí. 3D vytištěný lék (i když nebyla přizpůsobený) ke snížení epileptických záchvatů byla schválen americkou organizací Food and Drug Administration (FDA) v roce 2015. Mezitím několik projektů včetně FabRx získávají vládní prostředky.