Americký startup Petal dokáže vytvořit úvěrovou historii pomocí strojového učení

Americký startup Petal pilotuje nový způsob, jak poskytnout úvěr lidem bez úvěrové historie nebo se slabou úvěrovou historií. Petal však není banka. Spolupracuje s online platformou finančních služeb WebBank. To, co činí Petal jedinečným, spočívá v tom, že používá strojové učení k analýze celé finanční historie žadatele, aby získal podrobnější obraz o finančním chování. S využitím sofistikované analýzy dat se dívá nad rámec toho, zda byly faktury platebních karet zaplaceny včas, aby bylo možné posoudit, zda byl nájem zaplacen včas.

Strategie nahrazuje tradiční standard kvalifikace pro získání kreditní karty – tzv. kreditní skóre. To umožňuje lidem, kteří mají špatnou úvěrovou historii (nebo vůbec žádnou úvěrovou historii), aby se kvalifikovali. To poskytuje například mladým lidem nebo imigrantům, kteří se snaží přenést svou bankovní historii do USA. Navíc, na rozdíl od většiny kreditních karet, Petal neúčtuje vůbec žádné poplatky. Společnost Petal získala od investorů značnou pozornost. Startup zatím získal 80 milionů dolarů.

Karta, která byla spuštěna v říjnu 2018, nabízí svým klientům řadu úvěrů až do výše 10.000 dolarů s roční sazbou 15,24 až 26,24 procent. Odhaduje se, že jedna pětina světové populace je skutečně odříznuta od globální ekonomiky, protože nevyužívají banky. To znamená, že nemají přístup k tradičním bankovním službám nebo jsou nedostačující. Stále rostoucí počet produktů jako je Petal, využívá technologii, jako je strojové učení, k narušení tradičních bankovních služeb a oslovení více lidí. Jen ve Spojených státech má potenciál využít kreditní kartu 8,4 milionu domácností, které nemají přístup k úvěrům kvůli nevyrovnanému dluhu nebo nedostatečné bankovní historii.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766