Digitální kilometrovník nabízí lepší navigaci ve městech

Britská společnost Maynard Design vyvinula systém, který pomáhá lidem orientovat se v měnící se krajině městských čtvrtí. Prototyp řešení hledání cest pro okresy Londýna kombinuje chytré kilometrovníky a navigační aplikace. Kilometrovník s digitální obrazovkou poskytuje informace v reálném čase, včetně denních zpráv a zpráv od místních firem. Kilometrovníky také sledují, jak lidé využívají park, a poskytují cenné informace městu a městským plánovači. Partnerské aplikace poskytují aktuální informace o měnícím se životním prostředí ve městě, například probíhající stavby a zpoždění v důsledku rozsáhlých událostí.

Na rozdíl od tradičních navigačních aplikací na bázi chytrých telefonů používá tento koncept technologii, která nám pomáhá znovu se propojit s naším okolím. Návrh vyhrál v soutěži Smart London District Challenge, kterou vytvořil Institut pro udržitelnost (Institute for Sustainability). Studio Maynard v současné době hledá partnerské společnosti, které by se podílely na pilotní verzi tohoto konceptu.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766