Vědci našli způsob, jak použít oxid uhličitý k výrobě elektřiny a vodíkového paliva

Changmin Kim společně s dalšími vědci na Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) a z Georgia Tech vyvinul nový způsob čištění atmosféry. Systém pracuje převážně jako obrovská tekutá baterie. Absorbuje oxid uhličitý k výrobě elektřiny a použitelného vodíkového paliva. Při použití elektrod pro extrakci oxidu uhličitého dochází k 50% efektivní konverzi oxidu uhličitého. Hybridní systém může údajně běžet více než 1 000 hodin, přičemž každoročně dokáže odstranit 150 tun oxidu uhličitého z prostředí.

Tento systém by současně mohl snížit naše emise uhlíku pomocí čisté energie a zároveň aktivně vyčistit stávající škody napáchané na naší atmosféře. I přes odstranění pouze 150 tun oxidu uhličitého, což je malé množství ve srovnání s každoročně vyrobenými 40 miliardami tun, tohle naznačuje pozitivní změnu ochrany životního prostředí. Výroba vodíkových paliv také pomáhá při vývoji čistých energetických procesů a může být inspirací pro další inovace.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766