Digitální dvojčata měst umožňují ověřit teorie v rámci městského plánování

Technologie digitálních dvojčat už je tu po desetiletí, ale nyní mohou urbanisté, inženýři a další použít technologii k řešení problémů projektového plánování měst před samotnou stavbou a dělením ulic. Digitální dvojče (v tomto kontextu virtuální replika fyzického města) fungují jako sofistikované 3D mapa, ale ta se připojuje k datům shromážděným v reálném světě a v reálném čase. Díky internetu věcí (IoT) a klesajícím technologickým nákladům mohou simulovaná města využívat obrovské množství údajů o dopravě, pohybech lidí, energetických systémech, pouličních světlech a počasí. Počítače mohou využívat tato data k tomu, aby vytvořily více realistických dvojčat a poté si zobrazily různé scénáře, jako například to, jak by nová světla na silnici měla vliv na dojíždějící.

Digitální dvojče Singapuru slouží jako dokonalý příklad. Se softwarem, který vytvořila francouzská firma Dassault Systemes, používá data v reálném čase, jako jsou dopravní, demografická a klimatická data, mohou urbanisté na virtuálním Singapuru testovat inovace.

Digitální dvojčata měst pomáhají projektantům, designérům a inženýrům inovovat a experimentovat se způsoby, jak zlepšit životy lidí, aniž by je vážně narušovali. Tento druh technologie je obzvláště důležitý, jak se města rozšiřují. Podle OSN již více než polovina světové populace žije v městských oblastech. Očekává se, že v roce 2050 dosáhne procentní podíl 66 procent, což způsobí obrovský tlak na infrastrukturu, jako je bydlení a kanalizace, voda a elektřina. Jakékoli nástroje, které vedou urbanisty k nákladově efektivním udržitelným řešením, jsou vítané.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766