Methanescraper je mrakodrap, který pomocí recyklace městského odpadu vyrábí energii

Srbský architekt navrhl věžák, který by sbíral městský odpad a přeměňuje jej na elektřinu. Budova s názvem Methanescraper by zahrnovala recyklační zařízení a schopnost shromažďovat metan z rozkládajícího odpadu.

Marko Dragičević navrhl budovu jako „vertikální skládku“. Projekt Methanescraper by mohl pomoc řešit „stále rostoucí množství odpadů na jedno použití, nedostatek přírodních zdrojů a využitelný prostor“. Dragičevićův návrh získal první místo v soutěži Skyscraper Competition v časopise eVolo. Soutěž hledá vizionářské návrhy, které kreativně využívají technologii. Druhé místo obsadil 800 metrů vysoký mrakodrap, který by sbíral sluneční energii a nasával znečištěný vzduch.

Methanescraper je nejnovějším příkladem architektů, kteří používají design k řešení městských problémů. Dragičević poznamenává, že „poprvé v lidské historii“ žije polovina lidí v městských oblastech. Tvrdí, že obyvatelé měst produkují více odpadu, což přispívá k rostoucímu problému znečištění a přeplnění. Jeho návrh nabízí alternativu k tradičním skládkám.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766