Recyklovatelná a biologicky rozložitelná stavba je vyrobena z korku

Stavby by samozřejmě měly vydržet mnoho let po jejich dokončení, ale nyní v čím dál více ekologicky šetrném světě je důležité zohlednit dopady na životní prostředí. S ohledem na tuto skutečnost britští architekti vymysleli způsob, jak vytvořit plně biologicky odbouratelné a recyklovatelné budovy.

Studio Bark postavilo zahradní budovu vyrobenou výhradně z korku. S příhodným názvem Cork Studio lze prototyp plně recyklovat, znovu použít nebo kompostovat. Důvod k vytvoření takové struktury vycházela z frustrace, že architektonický průmysl je závislý na materiálech na jedno použití. To znamená, že dočasné nebo krátkodobé struktury, jako jsou zahradní stavby, často končí na skládce. To je nejen špatné pro životní prostředí, ale také nevýnosné pro samotné architekty. Při použití opakovaně použitelných materiálů mohou architekti ušetřit peníze a čas na nákup nových stavebních materiálů. Alternativně by mohla být celá budova recyklována nebo ponechána k rozložení. Snižování množství materiálů odesílaných na skládku znamená, že redukujeme množství nebezpečných látek, které vstupují do naší půdy a vody.

Architekti si vybrali korek po rozsáhlých experimentech zahrnující zkoušky odolnosti proti vodě, ohni a degradaci. Korek je silný a odolný, takže je ideální jako stavební materiál. Radikální změny v jakémkoli průmyslu jsou vždy obtížné provést, ale pro stavební průmysl by to mohlo být důležité pro přežití samotného průmyslu. Rozhodujícím faktorem pro budoucnost našich městských prostředí je stavba budov, které budou ekologičtější.