Tento systém šetří vodou pomocí recyklace šedé vody

Nedostatek vody se brzy stane stále častějším problémem po celém světě kvůli znečištění a rostoucímu počtu obyvatel. Proto vznikl chytrý systém, který by mohl současně snížit odpadní vody a pomoci zachránit životy prostřednictvím povzbuzující praktikování základní hygieny.

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že čtyři miliony lidí zemřou na nemoci, kterým lze často snadno předejít pomocí základní hygieny. Ale lidé v rozvojových zemích často postrádají prostředky k tomu, aby takové praktiky používali, a proto jsou zranitelní na nemoci nebo infekce dýchacích cest.

Výzkum skupiny ekologických inženýrů pod vedením profesora Eberharda Morgenrotha z Eidgenössische Technische Hochschule Zurich (ETH) ukázal způsob použití šedé vody pro mytí rukou. Šedá voda je označení pro relativně čistou odpadní vodu ze sprchování, koupání nebo mytí rukou (a neobsahuje neobsahuje odpad ze záchodů). Tato voda není klasifikována jako dostatečně čistá pro použití k pití nebo jako sanitární voda. Proto se často s ní plýtvá.

Při recyklaci, kterou používají v systémech pro ruční mytí rukou, vědci navrhli způsob, jak zlepšit hygienu v rozvíjejících se oblastech, aniž by dále zatěžovali drahocenné vodní zdroje. Jejich práce je součástí projektu Blue Diversion Autarky. Jejich systém ultrafiltrace zahrnuje přidání některých živin do vody, aby byla dostatečně bezpečná pro použití k mytí rukou. Veškeré stopy organických látek, které zůstávají v odpadní vodě, procházejí filtrem s aktivním uhlím. Elektrolytický článek potom produkuje chlor z rozpuštěné soli, aby se dezinfikovala voda během skladování.

Rozvojové země často postrádají moderní infrastrukturu, přestože mohou být jedinečné a inovativní systémy jako je tento, implementovány poměrně snadno. Neexistuje žádná infrastruktura, která by se mohla přizpůsobit, což by jim umožnilo využívat současné, dostupné a levné technologie.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766