Optická iluze chrání životy ptáků před srážkou s letadlem

Výzkum od CNRS ( Centre National de la Recherche Scientifique) a Université de Rennes 1 ve spolupráci s letadlovou společností Airbus by mohl pomoci zachránit životy ptáků. Vědci totiž navrhli optickou iluzi tvořenou soustřednými černými kruhy na bílém pozadí. To vytváří takzvaný „looming“ efekt (když se něco vypadá, že se nachází na jiném místě, než ve skutečnosti je) a dává tak ptákům pocit nadcházející kolize. Jedná se o LED displej, který ukazuje černé kruhy (evokující oči Káněte). Iluzi zkoušeli na francouzském letišti Lourdes-Tarbes-Pyrénées a vědci zaznamenali výraznější pokles pohybu ptáků v okolí letiště.

Efekt pomáhá ptákům vyhnout se letadlům a dalším vysoce rizikovým oblastem, v závislosti na umístění vizuálního vzorce. Práce se zaměřuje především na ochranu dravců, neboť jsou nejvíce ohroženými ptáky na obloze. V některých ohledech je zrak dravců daleko lepší než lidský zrak, ale nedokážou odhalit některé překážky jako skleněné povrchy. Jinak jejich hloubkové vnímání může znamenat, že příliš pozdě detekují určité pohyblivé objekty, jako jsou letadla. Například ve Francii dochází k více než 800 kolizím letadel s ptáky každý rok nebo v v USA zemře 365 až 988 milionů ptáků při nárazu do budov.

Práce vědců povede k dalšímu zkoumání zraku dravců a jak jim můžeme lépe pomáhat a chránit je před vlastními aktivitami ve vzduchu. Výzkum dále může pomoci v jiných formách kontroly zvířat, jako je stádo nebo chov ohrožených druhů.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766