0

Teno jedinečný nápad britského startupu EcoLogicStudio by mohl přispět ke snížení znečištění ovzduší v městských oblastech. Startup našel způsob, jak využít fotosyntézu v řasách. Řasy dokážou odstranit znečištění ovzduší skrze tuto živou oponou, určenou k pokrytí vnějších stran budov. Tato takzvaná „městská opona“, neboli Photo.Synth.Etica, je fotobioreaktor, který působí jako inkubátor pro řasy, což umožňuje provádět přirozeným způsobem proces fotosyntézy sekvestrací uhlíku.

Prototyp Photo.Synth.Etica je vyroben z 16 modulů z bioplastu. Každý modul je dva metry široký a sedm metrů dlouhý. Tyto serpentinové trubice vložené do panelů optimalizují proces sekvestrace uhlíku. Při soustředění procesu fotosyntézy v jedné oblasti může proto drasticky snížit znečištění ovzduší a účinky uhlíku v obytných oblastech s vysokou hustotou. Mikro-řasy se živí denním světlem a vzduchem, zachycují molekuly oxidu uhličitého a ukládají je do plachty, přičemž produkují kyslík a uvolňují je zpět do okolního vzduchu. Plachta je vysoce účinná a provádí proces ve stejném rozsahu jako dvacet stromů během jednoho dne. Startup očekává, že opona bude integrován do nových i stávajících budov.