Conpago pomáhá seniorům zbavit se pocitu osamělosti

Australský startup Conpago vyvinul hardware, který pomáhá starší generaci s bojem proti pocitu izolace. V Austrálii zažívá až 40 procent starší populace pocit osamělosti. Mackenzie Jacksonová a Marley Brownová se tedy rozhodly vytvořit svůj startup, aby snížili osamělost a umožnili spojení mezi staršími. Zaměřují se zvláště na ty, kteří žijí v domovech důchodců.

Hlavním prvkem služeb společnosti Conpago je Companion. Jedná se o software pro tablety s zjednodušeným ovládáním pro starší lidi. Obsahuje základní prvky chytrého telefonu, například umožňuje volání, odesílání zpráv, vytvářet upomínky do kalendáře a získávat informace o tom, co se děje v komunitě. Kromě tohoto startup nabízí Conpago Dashboard, která se zaměřuje na pečovatele o seniory. Toto zařízení se totiž integruje s existujícími systémy a umožňuje zaměstnancům, aby se přihlásili k obyvatelům domova důchodců. Mohou používat software k aktualizaci událostí, zasílání upozornění na léky a komunikovat akce. Tímto způsobem se usnadňují životy samotných seniorů i zaměstnanců.

To ukazuje, že inovace nemusí vždy zahrnovat komplikovanou technologii. Při cílení na starší obyvatelstvo, čím jednodušší je technologie, tím lépe.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766